ویدئوها

8- قرار دادن نعل درگاه و چیدن رج آخر دیوار با بلوک های Siporex
هرگز بدون استفاده از المان کششی فضای زیر بلوک را خالی ننمایید. زیرا باعث خرابی می‌گردد. برای بالای بازشوها از نعل درگاه‌های استاندارد این شرکت مطابق آنچه در فیلم ملاحظه میکنید استفاده شود یا از المان فلزی مناسب بهره گرفته شود. ‌در ردیف آخر دیوار، جهت اتصال دیوار به سقف باید از بست‌، در هر دو بلوک و به فاصله حداکثر 120 سانتیمتر استفاده نمود. تیغه‌هایی که در تمام ارتفاع طبقه ادامه دارند باید کاملا به زیر پوشش سقف مهار شوند. برای آنکه رفتار دیوار، در خارج از صفحه خود مشابه تیر طره نباشد و عملکردی مشابه تیر دو سر مفصل داشته باشد، باید لبه فوقانی دیوار به شکل مطلوبی مهار گردد.
دانلود ویدئو
BSiporexx
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سیپورکس می باشد. طراحی و بهینه سازی : نقطه عطف