اتصالات سیپورکس

سیپورکس
مقدمه 1
سیپورکس
مقدمه 2
سیپورکس
اتصال معمول دیوارها با یکدیگر ( لاریز )
سیپورکس
بست های مکانیکی / اتصال دهنده ها ( بجای لاریز )
سیپورکس
اتصلال بین دیوار پیرامون و دیوار داخلی توسط بست های مکانیکی
سیپورکس
اتصلال بین دیوار پیرامون و دیوار داخلی توسط بست های مکانیکی
سیپورکس
اتصال دیوارهای B.Siporexx جدید به دیوارهای موجود توسط بست های مکانیکی
سیپورکس
اتصال دیوارها و ستون ها به دیوار ساخته شده با B.Siporexx توسط بست های مکانیکی
سیپورکس
بست های مکانیکی اتصال دیوار B.Siporexx به سقف
سیپورکس
اتصال دیوارها
سیپورکس
بست های مکانیکی جهت درز انقطاع ( در صورتیکه دیوار درز انقطاع داشته باشد )
سیپورکس
ورق های اتصال میل گردهای متصل کننده بلوک های B.Siporexx
سیپورکس
نمونه محاسبه نیروی برشی در اثر زلزله ( در دیوار به طول 6 متر و ارتفاع 3.2 متر )
سیپورکس
نمونه محاسبه نیروی برشی در اثر زلزله ( در ارتفاع 80 تا 100 متر )
سیپورکس
مشخصات هندسی بلوک ها
BSiporexx
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سیپورکس می باشد. طراحی و بهینه سازی : نقطه عطف